Книжкова виставка “Нові надходження з історії Придніпров’я в ювілейний рік Дмитра Яворницького”

В науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького відкрита чергова книжкова виставка. Вона репрезентує книжкові надходження 2020 року, присвячені історичному краєзнавству Придніпров’я. В ювілейний рік Дмитра Івановича Яворницького (165 років від дня народження та 80 років із дня смерті) музей отримав подарунки від багаторічних партнерів та великих друзів музею.

Книга – це цінний експонат і наукова основа експозиції. В цьому році музей поповнився виданнями відомих краєзнавців, дослідників історії Придніпров’я. Передусім слід відмітити низку праць заслуженого журналіста України Миколи Чабана, в яких здійснено дослідження багатьох маловивчених питань історичного краєзнавства. Це книги: «На терезах вічності: Постаті, факти і події з історії Новомосковська та Новомосковського повіту» (2020), «Афанасьевские фрески. Очерки истории села Афанасьевка Новомосковского района» (2019), «Усадьбы и судьбы. Дворянские гнезда Приднепровья» (2019, співавтор О. Мороз). Також велике значення мало перевидання упорядкованої М.П. Чабаном книги П.А. Козара «Лоцмани Дніпрових порогів» (2019).

Цей рік багатий на видання, присвячені Олександру Полю (чиє їм’я носив історичний музей на початку XX ст.), зважаючи на пошуки його поховання. На виставці представлений альманах «На зламі епох» (2020). Це унікальне видання, приурочене до 130-ї річниці з дня смерті О.М. Поля, складається з восьми частин – відокремлених нарисів з історії виникнення та становлення міста на Дніпрі. Серед авторів нарисів – завідувачі відділів історичного музею В.І. Лазебник та М.Е. Кавун. Відзначимо археографічне видання Ігоря Кочергіна «Олександр Поль: матеріали до біографії». Видання містить 95 джерел, які висвітлюють аспекти життя та діяльності видатного промисловця та мецената Придніпровського краю.

Книга Валентини Лазебник «Почесні громадяни міста Катеринослава» є результатом багаторічної дослідницької праці над цією темою. Автор – відомий науковець та музеєзнавець, завідувач відділу національного історичного музею імені Д.І. Яворницького. Надрукована книга до 45-річного творчого ювілею автора. Розкішно видана книга містить інформацію про інститут почесного громадянства та всіх почесних громадян міста Катеринослава. Особливий інтерес становлять ілюстрації, частина з яких вперше вводиться в науковий обіг.

Археографічне видання «Журнали зборів Катеринославської міської думи. Серпень – грудень 1917 р.» має велике значення для дослідників теми Української революції на Придніпров’ї. Видання підготовлене співробітниками Державного архіву Дніпропетровської області, спільно з доцентом ДНУ ім. Олеся Гончара В.Я. Яценком.

Науково-довідкове видання «Історичний факультет ДНУ ім. Олеся Гончара (1918-2018» вперше висвітлює основні віхи історії факультету, alma mater більшості наукових співробітників музею та дослідників історії краю.

Привертають на себе увагу два видання – «Приорілля: природа та історія» (2019) та «Катеринослав Кільченський: історія зниклого міста» (2020, Максим Кавун, Олександр Харлан, Олександр Старік). Вони суміщають в собі науково-популярні нариси та туристичний альбом. Ці видання – результати останніх досліджень раніше маловідомих питань історії та археології краю.

Нова книга Максима Кавуна «Сади та парки в історії Дніпра. Севастопольський парк – міський пантеон Дніпра. Історія. Пам’ять. Мартиролог» (2020) продовжує серію монографій про садово-паркові комплекси Дніпра. В книзі детально, на основі переважно архівних джерел, представлена історія Севастопольського некрополя та меморіального парку. Введена в науковий обіг інформація про поховання кількох десятків видатних мешканців міста.

Сучасні дослідники історії Придніпров’я продовжують кращі традиції, закладені Дмитром Яворницьким. Музей – це скарбниця культурного надбання. Він є важливим осередком книжкової культури, і ця функція музею є однією з найбільш значущих .

Виставка працює до кінця лютого 2021 р. у Науковій бібліотеці ДНІМ ім. Д.І. Яворницького (проспект Дмитра Яворницького, 18, 1 поверх).