Виставка “Книжкові новинки у музейній скарбниці”

13-19 грудня в Україні проводиться Національний тиждень читання. Це акція, призвана сприяти збереженню та поширенню книжкової культури, подальшому розповсюдженню друкованого слова у вік електронних гаджетів та нових інформаційних технологій. Національний тиждень читання проводить Український інститут книги спільно з Міністерством культури та інформаційної політики.

У науковій бібліотеці Дніпропетровського національного історичного музею імені Д.І. Яворницького з нагоди цієї події відкрита чергова книжкова виставка. Вона є гідним завершенням бібліотечного року в музеї.

На виставці представлені нові надходження музейних видань ДНІМ імені Д.І. Яворницького та України. Це монографії, каталоги, збірники та археографічні видання. Весь 2021 рік наукова бібліотека музею продовжувала поповнювати свій фонд. Книжкові новинки ми отримували здебільшого шляхом дарування від авторів або видавців.

Розпочнемо огляд передусім із видань нашого музею. У 2021 році світ побачило фундаментальне наукове видання – «Нагрудні хрести X-XX ст.: Каталог з фондів ДНІМ ім. Д.І. Яворницького». Його автором-упорядником є один із найдосвідченіших фахівців музею, Наталія Степаненко. Видання присвячене дослідженню енколпіонів та натільних хрестів. Каталог є першим етапом у вивченні ставрографічної колекції ДНІМ.

Привернуть увагу читачів дві книги завідувача відділу ДНІМ, Почесної громадянки міста Дніпро, Валентини Лазебник. Це фундаментальне видання «Міський голова: Від Катеринослава до Дніпра. 1787-2020», де представлені біографії усіх очільників міста, а також науково-популярне видання «Нескучный Екатеринослав», де досліджені різноманітні аспекти життя міста наприкінці XIX – на початку XX ст.

Приємно було отримати нові видання наших колег – краєзнавців Степової України. Це новий випуск альманаху «Інгульський степ. Історія. Джерела. Краєзнавство. Родовід. Спадщина» (випуск V), та книга Владислава Сердюка «Краєзнавчі та народознавчі флоеми». Ці видання присвячені маловідомими та невідомим сторінкам мікроісторії козацьких поселень Степової Правобережної України та життєписам її видатних особистостей.

Необхідно виділити окремо низку видань, приурочених до 30-ї річниці Незалежності України. Звертає на себе увагу альбом «Коломия: 30 років незалежності». Це видання суміщає функції представницького інформаційно-довідкового характеру та містить основні факти з історії міста, передусім, останніх 30 років. До вікопомної дати приурочене також видання «Духовна велич: меморії видатних українців. Наукова реставрація: до 30-річчя Незалежності України: Каталог», підготовлене спеціалістами Національного науково-реставраційного центру України. Це фундаментальне видання репрезентує декілька десятків артефактів особистого походження, пов’язаних із найбільш відомими історичними діячами України, які були відреставровані спеціалістами Центру. Чудово ілюстроване видання-альбом «Українське коло: до історії Визвольних змагань. 1917-1921», містить матеріали виставки (куратор Юрій Савчук), організованої 2018 р. Українським музеєм в Нью-Йорку, Музеєм історії міста Києва та Музеєм Шереметьєвих.

Археографічні видання посідають на виставці осібне місце. Видання «Листи до Софії Зерової» Віктора Петрова повертає цілий пласт інтелектуальної спадщини відомого письменника та історика (упорядник Віктор Сергієнко, вступна стаття Андрія Портнова). Усна історія є темою збірника «Слухати, чути, розуміти. Усна історія. Україна XX-XXI ст.» (редактор Гелінада Грінченко). Це збірник статей українських та зарубіжних фахівців, присвячений рецепції матеріалів усної історії в сучасному культурному просторі. Видання Вікторії Колосової «Київський щоденник. 1940-1945» (упорядники Олеся Лазаренко та Андрій Портнов) – це унікальне приватне джерело про Другу Світову війну, окупацію Києва та повсякденне життя міста. Книга Віктора Лободи «Спогади городянина (наша біографія)» – унікальне приватне джерело про життя Катеринослава, а потім Дніпропетровська в XX ст. Цей важливий твір написаний в середині 1980-х рр., і виданий тільки зараз у Львові, що вже саме по собі доволі символічно.

Низка видань присвячена політиці історичної пам’яті та декомунізації та проблемам її втілення в українському суспільстві. Це монографії Олександра Гриценка «Декомунізація в Україні як державна політика і як культурне явище», «Президенти і пам’ять: політика пам’яті президентів України (1994-2014): підґрунтя, послання, реалізація», «Культурний простір і національна культура: творення та практичне формування», а також колективна монографія «Культурна пам’ять сучасного українського суспільства: трансформація, декомунізація, європеїзація» (О. Гриценко, Н. Гончаренко, І. Кузнєцова та ін.).

На виставці репрезентовані також нові видання по темі військового конфлікту на Сході, який переживає Україна, та його кардинального впливу на українське суспільство. Це, зокрема, книги Ганни Теряник та Юрія Величка «Життя по нулю», книга «Місто, з якого почалася війна». Книга Ірини Реви «Воїни Дніпра: цінності, мотивації, смисли» містить спогади 11 дніпрян, учасників російсько-української війни на Донбасі, в яких йдеться про будні військової служби, цінності та життєві засади бійців.

Книга Олександра Степаненка «Історія ісламської цивілізації в Україні» – оригінальна як за постановкою теми, так і за її вирішенням. Тут представлена широка палітра історії ісламських народів, історії зародження, розквіту та знищення мусульманських держав на теренах сучасної України. Виділимо також два видання, присвячені історії іноземних колоністів на Півдні України. Це монографія Світлани Бобилєвої та Олени Ходченкової «Жизнь после смерти: История Борозенковских колоний», присвячена одному з кластерів колоністських співтовариств на Півдні України. Привертає також увагу археографічне видання «Сталіндорфський район. Документи й матеріали» (укладач Альберт Венгер), яке висвітлює історію Сталіндорфського єврейського національного району 1930-1940 рр.

Виставка нових надходжень до наукової бібліотеки ДНІМ демонструє широту тематичних обріїв та різноманіття типів видань. Це монографії, каталоги, збірники статей, альбоми та ін. Знайомство з новими виданнями українських колег з різних наукових інституцій засвідчує новий виток книговидання в Україні.

Книжкова виставка працює до березня 2022 р. у приміщенні Наукової бібліотеки ДНІМ ім. Д.І. Яворницького, за адресою: м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 18, 1 поверх.

І.М. Гурова, зав. науковою бібліотекою ДНІМ,
М.Е. Кавун, зав. відділом ДНІМ «Музей історії місцевого самоврядування Дніпропетровської області»