Запорізький обласний краєзнавчий музей

Заснований у грудні 1921 р. Його першим завідувачем був відомий краєзнавець, археолог, етнограф і фольклорист Я.П. Новицький. Колекцію музею склали знахідки Я.П. Новицького, зібрані ним під час археологічних та етнографічних розвідок, речі музейного значення, які зберігалися у навчальних закладах міста, архіви колишніх установ Олександрівська (з 1921 р. Запоріжжя). До середини 1922 р. визначилася структура фондів музею: кам’яний вік, бронзовий вік, залізний вік, історична епоха, класичні старожитності, нумізматика. При музеї було сформовано історичний архів з матеріалами за період від 1797 р. до 1858 р., науково-історичну бібліотеку, газетний архів (1901-22 рр.). 15.06.1923 р. відкрито першу експозицію. Активна діяльність музею припиняється у зв’язку зі смертю Я. П. Новицького (травень 1925 р.). Новий етап історії музею пов’язаний з ім’ям літератора, художника і краєзнавця М.Г. Філянського, який у 1931 р. енергійно взявся за створення у Запоріжжі музею історії Дніпрогесу. Від самого початку він формувався як краєзнавчий і після створення у 1939 р. Запорізької області отримав статус обласного. При окупації Запоріжжя під час Другої світової війни колекції музею були повністю втрачені. Від довоєнних часів випадково збереглися лише дві гармати 1-ї пол. 18 ст. Музей відновив діяльність у січні 1944 р. В 1965 в ньому вперше було відкрито експозицію, присвячену історії запорозького козацтва. В 1977 р. музеєві надано нове приміщення. Це побудована в 1913 р. колишня повітова земська управа, одна з найкрасивіших будівель Запоріжжя, яка є пам’яткою архітектури. Зараз в музеї діє 20 залів експозиції відділів природи, археології та історії, стаціонарних виставок за краєзнавчою тематикою. Колекція музею нараховує понад 100 тис. експонатів, з яких кілька сотень пов’язані з історією козацтва. Це клейноди, холодна та вогнепальна зброя, речі козацького побуту, монети, документи 16-18 ст.

Директор музею Шаповалов Георгій Іванович, доктор історичних наук

Заявки: оригінальні музейні видання.

69000,Запоріжжя, вул. Чекістів, 29. Тел.: 8061 7643912, 7643476