Музей книги та друкарства в Острозі

Один із двох в Україні повнопрофільних музеїв книги відкрито 10 грудня 1985 р. Експозицію розміщено в Луцькій надбрамній вежі XVI ст. Автор проекту архітектурно-художнього оформлення Є. Шаповалов (Ленінградський живописно-оформлюваний комбінат), автор наукової концепції та тематико-експозиційного плану С. Позіховська. Експозиційна площа біля 400 м. кв. Експозицію створено на кошти Добровільного Товариства любителів книги України. В основу побудови експозиції покладено книжкову колекцію краєзнавчого музею, започатковану в 1902-1912 рр. Братством ім. князів Острозьких. За час існування Музею книги колекція комплектувалась з обмінно-резервних фондів бібліотек Москви, Санкт-Петербургу, Києва, Львова, в результаті обстеження культових споруд під час експедицій, з приватних збірок, з букіністичних магазинів. В даний час колекція нараховує біля 5 тис. експонатів основного фонду, в тому числі кілька десятків рукописів ХVІ-ХХ ст. та біля 1500 стародруків ХVІ-ХVІІІ ст. Серед рукописів – Євангеліє поч. XVI ст., два Пом’янника Князів Острозьких-Дерманський поч. XVII ст. та Суботник 1696 р., конспект лекцій 1696 р. невідомого студента Києво-Могилянської Академії, колекція нотних ірмолоїв ХVІІ-ХVІІІ ст. В колекції стародруків є ряд рідкісних: “Декреталії” папи Григорія IX (Париж,1511), глаголичний “Боревіарій» (Венеція, 1561), анонімне середньошрифтне ”Євангеліє” (Москва, бл. 1555), першодрукований «Псалтир» П.Мстиславця (Вільно, 1576), два примірники “Острозької Біблії” (1581) Івана Федорова, два московських видання “Граматики” М. Смотрицького (1648-1721), “Арифметика” Л. Магницького (Москва, 1703), перше прижиттєве видання “Енеїди” І. Котляревського (Санкт-Петербург, 1798). До колекції входять видання друкарень Львівського Ставропігіївського Успенського Братства, Києво-Печерської та Почаївської лавр, Чернігівської, Новгород-Сіверської, Унівської, Бердичівської друкарень, видання друкарень Майнца, Кельна, Лейпцига, Женеви, Венеції, Парижа, Лондона, Амстердама, Лейдена, Антверпена, Кракова, Варшави, Москви, Санкт-Петербурга, Вільно, Гродно, Могилева, Несвіжа тощо XVI-XVIII ст. Музей комплектує тематичні колекції: рукописів і стародруків, книг, друкованих “гражданкою”, українські видання XIX – поч. XX ст., Букварів та Біблій народів світу, “Кобзарів” Т. Шевченка, мініатюрні книги, колекції екслібрисів та книжкової графіки. Щороку музей відвідує біля 30 тис. чоловік. Наукові працівники ведуть значну науково-освітню роботу: тематичні та оглядові екскурсії, літературно-музичні вечори, пересувні та стаціонарні виставки. Примірна тематика виставок: “Вічна книга” (за колекцією Біблій), “Мініатюрні видання”, “Найперша книга’ (за колекцією Букварів), ‘Екслібрис – книжковий знак” тощо.

Директор музею: Позіховська Світлана Володимирівна

Заявки: виставка “Перше на учіння дітям”, видання.

35800, Рівненська обл., м. Острог, вул. Папаніна, 5; тел.: 23271,
e-mail: [email protected]