Романчук Дар’я Сергіївна

Науковий співробітник відділу археології.
Закінчила Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара за спеціальністю «Археологія» (2010 р.). З 2007 року брала участь у археологічних експедиціях ДНУ. З жовтня 2013 р. працює в музеї.
Займається вивченням пам’яток енеоліту – бронзового віку Степового Подніпров’я.