Десята регіональна краєзнавча конференція «Придніпров’я давнє і недавнє»

Міністерство освіти і науки України
Національний гірничий університет
Інститут гуманітарних проблем
Дніпропетровська обласна організація Національної спілки краєзнавців України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Десятій регіональній краєзнавчій конференції
«Придніпров’я давнє і недавнє»,
що відбудеться 25 березня 2011 р.

Пропонується розглянути питання в межах наступних напрямків:

  • Соціальні, економічні, етнічні та культурні особливості давньої історії Дніпровського Надпорожжя
  • Соціокультурні та соціально-економічні процеси Середньої Наддніпрянщині в Новий час
  • Придніпров’я в модерну добу
  • Життя і діяльність особистостей нашого краю

Рукописи мають бути оформлені у відповідності з вимогами ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15.01.2003 р. та Протокол Вченої Ради Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України №4 від 19.04.2007 р.). Для участі в конференції просимо подавати матеріали не пізніше 1 березня 2011 р. в електронному вигляді (дискета 3,5) обсягом до 0,5 умовного друкованого аркуша (до 20 тис. знаків, текстовий редактор Word 97 і вище, шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,5 з полем 20 мм з усіх боків) разом з друкованим примірником за підписом автора або надсилати електронною поштою (адреса зазначена нижче). Основні вимоги: 1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК; 2) прізвище ім’я по батькові друкувати праворуч згори, 3) нижче через 2 інтервали назва матеріалу великими літерами по центру; 4) по центру нижче назви анотація і ключові слова мовою статті, а також російською і англійською; 5) Список використаних джерел в кінці тексту в алфавітному порядку, посилання в тексті в квадратних дужках перша цифра – номер посилання, через кому друга цифра – сторінка (приклад [3, с.15]).
До матеріалів додаються відомості про автора, в яких слід вказати прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь та звання, місце роботи, посаду, сферу наукових інтересів, робочу та домашню адреси, контактні телефони; вказати необхідність у проживанні. Матеріали конференції будуть опубліковані у часописах НГУ, зареєстрованих ВАК України як фахові видання з історії. У зв’язку з вимогами ВАК до публікації просимо обов’язково включати такі елементи: мета, об’єкт і предмет дослідження, історіографія питання, джерела, а також відповідні посилання на літературу і джерела. Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів. Матеріали надіслані після 1 березня до розгляду не приймаються.

Адреса оргкомітету: 49027, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 19, корп. 1, кім. 68, НГУ, Інститут гуманітарних проблем, кафедра історії та політичної теорії.

Тел.: (0562) 46-90-45 E-mail: [email protected]; [email protected];
Відповідальний секретар, доцент І.О.Кочергін