Яворницький і Нікополь

Видатний дослідник історії запорізького козацтва, етнограф, археолог, письменник Д. І. Яворницький неодноразово відвідував м. Нікополь у 80-х рр. XIX ст. – 20-х рр. XX ст. Під час перебування у місті Яворницький вів пошукову роботу по збиранню предметів старовини, зокрема запорізької доби, православного культу, українського фольклору, обстеження місць Микитинської, Запорізької Січі, старовинних будівель і інших старожитностей. В фондах Нікопольського краєзнавчого музею, Дніпропетровського історичного музею, Інституту Археології НАН України зберігається ряд матеріалів про його перебування у Нікополі.

Вперше він приїхав до нього у 1881–1882 рр., коли вчився в Харківському університеті. Підтвердженням його приїзду є запис розповіді діда Розсолоди в с. Чернишівці (нині с. Червоно-Григорівка), надрукованої під назвою «Жизнь запорожских козаков по рассказу современника-очевидца» у часопису «Киевская Старина» (т. II. 1883 р.). У цей час і дещо пізніше Яворницький познайомився з багатьма нікопольцями. З деякими з них він листувався. В колекції ДІМу зберігаються найбільш: ранні листи від нікопольців до нього, які датовані від Фектистова А.– 1884 р., Сидоренко П.– 23.УІ.1884 р., Мінаєва В. (колекціонера запорізької старовини) 22.ХІІ.1885 р., 14.УІІ. 1886 р. купця Бурдюмова Н. 17.ІХ.1887 р. фотографа Литвиненка К. 27.09.1887 р.

З листів Мінаєва до Яворницького видно, що останній мав певну домовленість з протоієреєм Нікопольської Свято-Покровської церкви І. Кареліним про перефотографування церковних речей запорозьких козаків. У цей час Яворницький ретельно обстежив місця, де була Микитинська Січ та залишки фортифікаційних споруд XVII–XVIII ст., які ще збереглися у містечку, – його наукові дослідження історичного минулого Нікополя знайшли відображення в двотомнику «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» (1888 р.), «Вольности запорожских казаков» (1890 р.), трьохтомній праці «Історія запорізьких козаків» (1892 р.).

Після перебування за межами України (протягом 1892– 1895 рр.) Яворницький зміг приїхати до Нікополя лише у серпні 1896 р.

Цього разу він записав розповіді мешканців Нікополя Г. Безштанька «Як Сірко умирав», Д. Барановського «Великий воїн» про кошового отамана Війська Запорізького І. Д. Сірка. Матеріали про свою поїздку до Нікополя, а також Капулівки, Покровського Яворницький описав у книзі «По следам запорожцев» (1898 р.) та статтю в часописі «Альманах Складка» – «Поездка на пепелище Чертомлицкой Сечи» (1897 р.).

В епістолярній спадщині Д. Я. Яворницького є дані, які вказують, що він жив у Нікополі з квітня по липень 1903 р. у будинку, що належав Жило В. У. Ймовірно будинок мав історичну цінність, та, на жаль, пошуки місця його розташування поки не дали позитивних наслідків.

В особистому фонді Д. Яворницького у ДІМі зберігаються листи нікопольців до нього – Бобровнікової С., що цікавилася археологією; Колдаєва М., шанувальника української старовизни; Круглова А., власника нумізматичної колекції; директора Нікопольського музею мистецтв Волошина Я.; директора 1-ї Нікопольської трудової школи Півня М., який досліджував пам’ятки запорізького козацтва; сільського археолога-аматора Потелещенко Є.; учителя м. Нікополя Серпокриленка Д., що збирав фольклор; священика Харламова; голови Нікопольского товариства взаємодопомоги кредиту Чепова А. І., колекціонера та інших.

У листі Півня М. згадується про приїзд Яворницького до Нікополя у 1924 р., коли він отримав для обласного музею кілька запорізьких люльок. У фондах Дніпропетровського історичного музею зберігається багато пам’яток старовини, зібраних Яворницьким у Нікополі і деякі з них мають велику історичну і художню цінність.

У квітні 1908 р. керівництво Нікопольської громадської бібліотеки звернулося до вченого з проханням подарувати свої наукові твори до бібліотеки. Невдовзі з обласного музею поступили книги Яворницького, дві з котрих зберігаються у Нікопольскому краєзнавчому музеї.

У 1927 р. в археологічній експедиції, яку очолював Д. Яворницький, брав участь науковий співробітник Нікопольського музею Кіранов Ф. М. За допомогу в роботі експедиції Яворницький подарував йому декілька своїх наукових праць, які також зберігаються в Нікопольському краєзнавчому музеї.

Нікопольське товариство «Просвіта» виступило із зверненням до місцевих органів влади увічнити пам’ять вченого в місті, оскільки Нікополь багато важив у житті і науковій творчості Дмитра Івановича Яворницького.

М.П. Жуковський (м. Нікополь)

Джерело: Регіональне і загальне в історії: Тези міжнародної наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження Д.І.Яворницького та 90-літтю XIII Археологічного з’їзду (9 листопада 1995 р.). Дніпропетровськ, 1995. — 328 с.